Nawigacja

Usługi metrologiczne

Usługi metrologiczne

Zadania Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach
 • legalizacja przyrządów pomiarowych
 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych spoza zakresu akredytacji
 • prowadzenie kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych w zakresie przestrzegania ustawy Prawo o miarach
Zakres wykonywanej legalizacji

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła

 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:
  • odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe,
  • odmierzacze gazu ciekłego propan-butan.
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:
  • instalacje pomiarowe do paliw i gazu na cysternach samochodowych,
  • instalacje stacjonarne do wydawania pali,
  • instalacje do przyjmowania i wydawania mleka,
  • instalacje pomiarowych wodnego roztworu mocznika (AdBlue).
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy metodą objętościową.

 

Przyrządy do pomiaru masy

 • wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III oraz IIII;
 • wagi automatyczne dla pojedyńczych ładunków;
 • wagi automatyczne przenośnikowe;
 • odważniki:
  • klasy dokładności Mo wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg,
  • klasy dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 1 g do 20 kg.

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • taksometry w tym taksometry elektroniczne.

Manometry do opon pojazdów mechanicznych

Zakres wykonywanych wzorcowań

Przyrządy do pomiaru masy

 • odważniki klasy dokładności M1;
 •  wzorce masy o dokładności M1;
 • wagi nieautomatyczne.
do góry