Nawigacja

Usługi metrologiczne

Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce

Zadania Wydziału Zamiejscowego w Ostrołęce
 • legalizacja przyrządów pomiarowych;
 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych;
 • prowadzenie kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych w zakresie przestrzegania ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych. 
Zakres wykonywanej legalizacji

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła

 • zbiorniki pomiarowe;
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda w tym:
  • odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe,
  • odmierzacze gazu ciekłego propan-butan;
 • przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem przeliczników wskazujących do ciepłomierzy zwężkowych;
 • pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych;
 • przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem zwężkowych.

Przyrządy do pomiaru masy

 • odważniki:
  • klasy dokładności Mo wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg ,
  • klasy dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 1 g do 20 kg;
 • wagi nieautomatyczne;
 • wagi automatyczne;
 • wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych.

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • taksometry w tym taksometry elektroniczne;
 • urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachografy samochodowe;
 • przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego.
Zakres wzorcowań

Przyrządy do pomiaru ciśnienia, objętości i przepływu płynów

 • zbiorniki pomiarowe;
 • przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem przeliczników wskazujących do ciepłomierzy zwężkowych;
 • pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych;
 • przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem zwężkowych;
 • instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda.

Przyrządy do pomiaru masy

 • odważniki klasy F2 i M1;
 • wzorce masy o dokładności F2 i M1;
 • wagi nieautomatyczne.
do góry