Nawigacja

Usługi metrologiczne

Usługi metrologiczne

Zadania Wydziału Zamiejscowego w Ełku
 • legalizacja przyrządów pomiarowych;
 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych spoza zakresu akredytacji;
 • prowadzenie kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych w zakresie przestrzegania ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych. 
Zakres wykonywanej legalizacji

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła

 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda w tym:
  • odmierzacze paliw i biopaliw ciekłych,
  • odmierzacze gazu ciekłego propan butan,
  • instalacje pomiarowe do paliw i gazu na cysternach samochodowych,
  • instalacje stacjonarne do wydawania paliw,
  • instalacje do przyjmowania i wydawania mleka,
  • instalacje pomiarowych wodnego roztworu mocznika (AdBlue®);
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy metodą objętościową.

Przyrządy do pomiaru masy

 • wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III oraz IIII;
 • wagi automatyczne;
 • odważniki:
  • klasy dokładności Mo wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg,
  •  klasy dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 1 g do 20 kg.

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • taksometry i taksometry elektroniczne.

Zakres wzorcowań

Przyrządy do pomiaru ciśnienia, objętości i przepływu płynów

 • zbiorniki pomiarowe w tym schładzalniki do mleka.

Przyrządy do pomiaru masy

 • odważniki klasy dokładności Fi M1;
 • wzorce masy klasy dokładności F2 i M1;
 • wagi nieautomatyczne.
do góry