Nawigacja

Laboratorium Przepływów i Objętości

Laboratorium Przepływów i Objętości

Kierownik Laboratorium 

mgr Zdzisław Jerzy Wąsowicz

tel. 85 745 53 56 wew. 24

tel. 85 878 16 36 wew. 24

e-mail: lab2.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

Zadania Laboratorium Przepływów i Objętości

 • legalizacja przyrządów pomiarowych;
 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych;
 • ekspertyzy przyrządów pomiarowych.

Zakres wykonywanej legalizacji

Przyrządy do pomiaru objętości, przepływu i ciśnienia:

 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, w tym:
  • odmierzacze paliw i biopaliw ciekłych,
  • odmierzacze gazu ciekłego propan butan,
  • instalacje pomiarowe do paliw i gazu na cysternach samochodowych,
  • instalacje stacjonarne do wydawania paliw,
  • instalacje do przyjmowania i wydawania mleka,
  • instalacje do innych cieczy wyposażonych w czujniki masowe,
  • instalacje do piwa, spirytusu,
  • instalacje pomiarowe wodnego roztworu mocznika (AdBlue®);
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy metodą objętościową i geometryczną;
 • wodomierze;
 • manometry do opon pojazdów mechanicznych.

 

Zakres wzorcowań

Przyrządy do pomiaru ciśnienia, objętości:

 • ciśnieniomierze kontrolne, użytkowe oraz rejestratory;
 • manometry do opon pojazdów mechanicznych;
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy.

Zakres ekspertyz

Przyrządy do pomiaru przepływu:

 • wodomierze.
do góry