Nawigacja

Laboratorium Masy

Laboratorium Masy

Autor : OUM Białystok

Kierownik Laboratorium

 mgr Marek Antosiuk

tel. 85 745 53 56 wew. 22

tel. 85 878 16 36 wew. 22

e-mail: lab1.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

Zadania Laboratorium Masy

 • legalizacja przyrządów pomiarowych;
 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych;
 • ekpertyzy.

Zakres wykonywanej legalizacji

Przyrządy do pomiaru masy:

 • wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III oraz IIII;
 • wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu;
 • wagi automatyczne:
  • dla pojedynczych ładunków,
  • odważające,
  • porcjujące,
  • przenośnikowe,
  • wagonowe;
 • odważniki:
  • klas dokładności F1, F2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg,
  • klasy dokładności M1 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg,
  • klasy dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 1 g do 20 kg;

Przyrządy do pomiaru długości

 • przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych;

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • taksometry, w tym taksometry elektroniczne;
 • przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.

Zakres wzorcowań

Przyrządy do pomiaru długości:

 • bazy drogowe;
 • wysokościomierze do pomiaru wysokości kół pojazdów;

Przyrządy do pomiaru masy nieobjęte akredytacją:

 • wagi nieautomatyczne elektroniczne;
 • wzorce masy i odważniki kalibracyjne: 
  • klas dokładności F1 o wartościach nominalnych masy od 100 g do 20 kg,
  • klas dokładności F2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg,
  • klasy dokładności M1 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg;

Przyrządy do pomiaru masy objęte akredytacją (akredytacja PCA nr AP 185):

 • wagi nieautomatyczne elektroniczne do 500 kg;

Zakres ekspertyz

Przyrządy do pomiaru długości:

 • bazy drogowe;
 • wysokościomierze do pomiaru wysokości kół pojazdów.
do góry