Nawigacja

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

Opublikowane przez : Krystyna Huterska

Zespół Laboratoriów Wzorcujących (ZLW) tworzą Laboratoria Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku:

  • Laboratorium Masy, 
  • Laboratorium Przepływów i Objętości, 
  • Laboratorium Akustyki i Fotometrii

oraz Wydziały Zamiejscowe w Ostrołęce, Ełku i Suwałkach, zwane laboratoriami wzorcującymi. 

 

Laboratoria Zespołu Laboratoriów Wzorcujących posiadające certyfikat akredytacji PCA nr AP 185:

  • Laboratorium Masy,
  • Laboratorium Akustyki i Fotometrii.

Laboratoria ZLW posiadają akredytację PCA nr AP 185 w danym zakresie:      zakres akredytacji AP 185.   

                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                           

Laboratoria ZLW nie posiadające akredytacji PCA nr AP 185:

  • Laboratorium Przepływów i Objętości,
  • Wydziały Zamiejscowe w Ostrołęce, Ełku i Suwałkach.

Funkcjonowanie Zespołu Laboratoriów Wzorcujących nadzoruje dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.                                                                                                                                                                                    

W ZLW wdrożony został system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Wdrożony system zarządzania nadzorowany jest przez pełnomocnika dyrektora ds. jakości.

Kierownictwo ZLW jest zobowiązane do dobrej praktyki metrologicznej (profesjonalnej), wynikającej z wieloletniego działania urzędu miar oraz wdrożonego systemu zarządzania z wykorzystaniem wysokich kompetencji technicznych laboratoriów wzorcujących, co gwarantuje wysoką jakość wykonywanych wzorcowań.

Kierownictwo i personel ZLW, związany z działalnością dotyczącą wzorcowań jest zaznajomiony z dokumentacja dotyczącą jakości i stosuje zapisy systemu zarządzania w swojej pracy. Personel laboratoriów został zobowiązany do zachowania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania; jest niezależny od jakichkolwiek nacisków, które mogłyby zmniejszyć zaufanie do kompetencji laboratorium, czy bezstronności lub rzetelności działań oraz zapewnia ochronę poufności informacji i praw własności klienta.

Certyfikat akredytacji PCA  nr AP 185  

do góry