Nawigacja

Wydział Nadzoru i Koordynacji

Wydział Nadzoru i Koordynacji

Autor : OUM Białystok
Opublikowane przez : OUM Białystok

p. o. Naczelnika Wydziału

mgr Grzegorz Trochimiak

ul. Kopernika 89, 15-396 Białystok

tel. 85 745 53 56 wew. 12

tel. 85 878 16 36 wew. 12

e-mail: wnk.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

Wydział Nadzoru i Koordynacji sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów:

do góry