Nawigacja

Dyrektor

p.o. Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku

Opublikowane przez : Paulina Cybula

 

mgr Mirosław Wnorowski

 

przyjmuje interesantów w sprawach:
pracowniczych, skarg i wniosków oraz innych z zakresu działalności
Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku

 

w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-16:30.

 

Skargi i wnioski przyjmuje sekretariat Dyrektora, I piętro

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

Kontakt:

Sylwia Dąbrowska

tel. 85 745 53 56 wew. 11

tel. 85 878 16 36 wew. 11

e-mail: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

do góry