Nawigacja

Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Opublikowane przez : Krystyna Huterska

Obsługa osób niesłyszących, niedosłyszących oraz głuchoniewidomych w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku informuje, że w celu załatwienia sprawy  osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem w sposób opisany poniżej.

Kontakt:

 • adres: Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
  • ul. M. Kopernika 89
  • 15-396 Białystok
 • e-mail: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl ,
 • elektroniczna skrzynka podawcza: 40d8nr1kvj/SkrytkaESP
 • telefon: 85 745 53 56 wew. 11

W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona ma prawo do:

 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
 • pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego
 • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić Urząd o tym fakcie co najmniej 3 dni robocze przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w urzędzie.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

do góry