Nawigacja

Aktualności

Certyfikat AP 185 dla Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku nadal podtrzymany

Opublikowane przez : Krystyna Huterska

W dniu 17 listopada 2023 r. w Zespole Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku została przeprowadzona przez PCA ocena w nadzorze, która potwierdziła kompetencje naszego personelu do wykonywania akredytowanych wzorcowań w zakresie pomiarów akustycznych, fotometrycznych i masy, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.

PCA potwierdziło zakres akredytacji naszych Laboartoriów Wzorcujących dokumentem z dnia 27.02.2024 r.

Zespół Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku (OUM) tworzą akredytowane laboratoria: Laboratorium Masy (L1) i Laboratorium Akustyki i Fotometrii (L3) oraz nieakredytowane laboratoria: Laboratorium Przepływów i Objętości (L2) i Laboratorium Elektryczności i Fizykochemii (L4) oraz Wydziały Zamiejscowe w Ostrołęce, Ełku i Suwałkach.

Laboratoria  akredytowane ZLW posiadają certyfikat akredytacji PCA nr AP 185 i został w nich wdrożony system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Zachęcamy do współpracy  firmy, które chcą zapewnić sobie pomiary urządzeniami, które zostały wywzorcowane akredytowanymi metodami (zakres akredytacji AP 185).  

 • AP185
  AP185
 • Certyfikat akredytacji
  Certyfikat akredytacji
 • Strona 1
  Strona 1
 • Strona 2
  Strona 2
 • Strona 3
  Strona 3
 • Strona 4
  Strona 4
 • Strona 5
  Strona 5
do góry