Nawigacja

Aktualności

Ruszyła III edycja konkursu o metrologii METROLIGA

Opublikowane przez : Krystyna Huterska

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku przy współpracy z Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku organizuje III edycję konkursu wiedzy o metrologii METROLIGA wraz z Regionalnymi Obchodami Światowego Dnia Metrologii. Niniejsze uroczystości odbędą się w dniu 21 maja 2024 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Konkurs „Metroliga” jest konkursem wiedzy na temat metrologii dedykowanym dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Metrologia jest nauką o miarach, sposobach dokonywania pomiarów oraz interpretacji uzyskanych wyników. Metrologia w Polsce ma już ponad 100-letnią historię.

W roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się trzecia edycja tego konkursu. Hasłem przewodnim bieżącej edycji konkursu jest „Metrologia na zielono”.

Organizatorem jest Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej i Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku. W organizacji konkursu uczestniczą pracownicy naukowo-dydaktyczni wspomnianej wyżej uczelni.

Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzą o pomiarach i umiejętnościami mierzenia.

Konkurs jest niezwykłą okazją by poznać naszych wykładowców i nasze laboratoria oraz samodzielnie sprawdzić swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne.

Zakres zagadnień z fizyki i chemii i metrologii do konkursu „Metroliga” znajduje się na stronie Zagadnienia.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie drużyny dwuosobowe, utworzone z uczniów z tej samej klasy, z tej samej szkoły, po wcześniejszej rejestracji w terminie do 7 kwietnia 2024 roku.

Konkurs będzie się składał z trzech części:

Część I – opracowanie przez zespół plakatu: format A2, orientacja pionowa, technika wykonania dowolna, tematyka związana z hasłem przewodnim bieżącej edycji konkursu: „Metrologia na zielono”.

Plakaty należy nadsyłać w wersji elektronicznej PDF (w rozdzielczości minimum 300 dpi) na adres  metroliga [at] pb.edu.pl do dnia 5 maja 2024 r.

Komisja Konkursowa dokona oceny plakatów i do dnia 15 maja 2024 r. opublikuje listę zespołów zakwalifikowanych do II i III części konkursu.

Część II – test wiedzy: test odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Polegał on będzie na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika). Quiz będzie obejmował wcześniej określony zakres zagadnień. Uczestnicy będą mieli dostęp do przykładowych zadań.

Część III – część praktyczna, odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej i będzie polegała na drużynowym przeprowadzeniu pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych.

Czas trwania. Części II i III zajmie około 2,5 godziny.

Więcej informacji o nagrodach, przykładowe pytania, czy regulamin konkursu znajdują się na poświęconej konkursowi stronie internetowej: https://pb.edu.pl/metroliga/

Zdjęcie: https://pb.edu.pl/metroliga/

  • METROLIGA
    METROLIGA
do góry