Nawigacja

Aktualności

UWAGA! Wydłużony termin rejestracji uczestników - 19 kwietnia 2023 r. Ruszyła II edycja konkursu o metrologii METROLIGA

Opublikowane przez : Krystyna Huterska

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku przy współpracy z Politechniką Białostocką oraz Uniwersytetem w Białymstoku organizuje II edycję konkursu wiedzy o metrologii METROLIGA wraz z Regionalnymi Obchodami Światowego Dnia Metrologii. Niniejsze uroczystości odbędą się w dniu 22 maja 2023 r. na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.

Ruszyła Metroliga 2023 – ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Metrologii dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Do wygrania nagrody pieniężne i indeksy na Wydział Elektryczny lub Wydział Chemii

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu „Metroliga”. W tym roku konkurs organizowany przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku oraz Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku obejmował będzie wiedzę z zakresu chemii, fizyki oraz metrologii, a hasło przewodnie to „Metrologia w służbie ochrony środowiska”.

Jak powszechnie wiadomo szybki rozwój cywilizacyjny na Ziemi jest powodem wielu zmian klimatycznych, które będą mieć negatywny i nieodwracalny wpływ na ekosystemy, gospodarkę oraz dobrobyt ludzi. Celem konkursu jest sprawdzenie swoich umiejętności z zakresu metrologii, czyli nauki o pomiarach, która wykorzystywana w naukach przyrodniczych może przysłużyć się ochronie naszego środowiska.

Konkurs będzie świetną okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w tych dziedzinach oraz zapoznania się z wykładowcami wymienionych wcześniej uczelni, a także pracownikami Urzędów Miar, którzy wiedzę o metrologii wykorzystują na co dzień w swojej pracy.

Metroliga 2023 – konkurs o pieniądze i indeksy na Wydział Elektryczny PB lub Wydział Chemii UwB.

„Metroliga 2023” to ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Metrologii dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Najlepszy dwuosobowy zespół wygra 2 000 zł i indeks na Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej bądź Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

W pierwszym etapie konkursu oceniane są kreatywność i talenty plastyczne uczniów, którzy przystępując do udziału w zmaganiach o pieniądze i indeksy muszą wykonać plakat związany z hasłem przewodnim tej edycji konkursu - „Metrologia w służbie ochrony środowiska”. Zakwalifikowani do finału wezmą udział w teście wiedzy i części praktycznej – w laboratorium.

Zwycięski zespół otrzyma 2 000 zł i indeksy na kierunki studiów pierwszego stopnia chemia oraz jakość i bezpieczeństwo środowiska Uniwersytecie w Białymstoku w roku uzyskania świadectwa dojrzałości (począwszy od roku akademickiego 2023/2024) bądź na dowolny kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzony przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej (począwszy od roku akademickiego 2025/2026).  Indeksy i odpowiednio 1 500 i 1 000 zł trafi do rąk zespołów, które zajmą drugie i trzecie miejsce.

Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzą o pomiarach i umiejętnościami mierzenia. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie drużyny dwuosobowe, utworzone z uczniów z tej samej klasy, z tej samej szkoły, po wcześniejszej rejestracji (najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2023 r.) - termin rejestracji został przedłużony z dnia 31 marca 2023 r. Przedłużenie terminu nie wpływa na pozostały harmonogram konkursu.

Konkurs będzie się składał z trzech części:

Część I – opracowanie przez zespół plakatu: format A2, orientacja pionowa, technika wykonania dowolna, tematyka związana z hasłem przewodnim bieżącej edycji konkursu: „Metrologia w służbie ochrony środowiska”.

Plakaty należy nadsyłać w wersji elektronicznej PDF (w rozdzielczości minimum 300 dpi) na adres metroliga@pb.edu.pl do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Część II – test wiedzy: test odbędzie się w dniu konkursu w Auli 2001 na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. K. Ciołkowskiego 1K. Polegał on będzie na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika). Quiz będzie obejmował wcześniej określony zakres zagadnień. Uczestnicy będą mieli dostęp do przykładowych zadań.

Część III – część praktyczna, będzie odbywała się w dniu konkursu w laboratorium 2030 w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku ul. K. Ciołkowskiego 1K i będzie polegała na drużynowym przeprowadzeniu pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych.

Patronatem Honorowym konkurs objęli:

Rektor Politechniki Białostockiej, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Prezes Głównego Urzędu Miar, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Polska Unia Metrologiczna.

Partnerem konkursu jest Miasto Białystok.

Więcej informacji o nagrodach, przykładowe pytania, czy regulamin konkursu znajdują się na poświęconej konkursowi stronie internetowej: https://pb.edu.pl/metroliga/