Nawigacja

Aktualności

Światowy Dzień Metrologii oraz Jubileusz 100 - lecia utworzenia Urzędu Miar w Białymstoku

Opublikowane przez : Krystyna Huterska

W dniach 20 i 23 maja 2022 roku z okazji Światowego Dnia Metrologii oraz 100. rocznicy utworzenia Urzędu Miar w Białymstoku odbyły się uroczystości upamiętniające tak zacny Jubileusz. Była to niewątpliwie okazja do wręczenia pracownikom Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku medali za długoletnią służbę, Panu Mirosławowi Wnorowskiemu Dyrektorowi OUM w Białymstoku - Honorowej Odznaki Województwa Podlaskiego, awansów, pamiątkowych grawertonów czy podziękowań.

Światowy Dzień Metrologii, czyli Święto Miar i Wag obchodzone jest corocznie w dniu 20 maja. W tym roku Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku obchodził je wraz z Politechniką Białostocką, na Wydziale Elektrycznym. Tegoroczne święto zbiegło się jednocześnie z 100. rocznicą utworzenia Urzędu Miar w Białymstoku. W dniu 20 maja 2022 r. odbyły się uroczystości towarzyszące tj. seminarium nt fotometrii, a także panel dyskusyjny nt "METROLOGIA PODLASKA 2030". Główne uroczystości z tej okazji odbyły się w dniu 23 maja 2022 roku, w poniedziałek, w Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

W ramach obchodów 100–lecia utworzenia Urzędu Miar w Białymstoku dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku - ufundowanej w hołdzie wszystkim białostockim metrologom. Tego aktu dokonali: Prezes GUM - Pan prof. Jacek Semaniak, Wojewoda Podlaski - Pan Bogdan Paszkowski, Prorektor ds. Rozwoju - Pan dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB oraz Pan Mirosław Wnorowski Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku. Ks. Dariusz Sokołowski - dr pr. kan., mgr teol., Proboszcz Parafii p.w. NMP Matki Kościoła dokonał także uroczystego poświęcenia tablicy.

W trakcie uroczystości posadzono również trzy Świerki Papieskie - wyhodowane z nasion poświęconych przez Ojca Świętego Franciszka w dniu 7 grudnia 2017 r., które były darem Białostockich Leśników dla Podlaskich Metrologów. 

W ramach uroczystości, które odbyły się na Politechnice Białostockiej został wygłoszony przez pracownika Archiwum Państwowego w Białymstoku referat nt. "Z dziejów Urzędu Miar w Białymstoku 1922-2022" oraz wykład okolicznościowy dr. Pawła Fotowicza nt. "Ile waży kilogram po redefinicji jednostek miar SI".

Rozstrzygnięto też I edycję Konkursu Wiedzy o Metrologii "METROLIGA", skierowanego do uczniów podlaskich szkół średnich, którego organizatorami byli Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku i Politechnika Białostocka. 

Za długoletnią służbę odznaczony został złotym medalem Pan Antoni Kornacki, srebrnymi medalami: Pani Renata Maciorowska, Pan Marek Antosiuk, Pan Mariusz Kardasz oraz Pan Andrzej Siereda. Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego otrzymał Pan Mirosław Wnorowski Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku wręczył także zasłużonym pracownikom awanse zawodowe. Za zaangażowanie w pracę na rzecz administracji miar grawertony oraz okolicznościowe podziękowania - dyplomy. 

Pamiątkowy grawerton od Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku trafił również do JM Marty Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej.

Prezes GUM - prof. Jacek Semaniak wręczył Dyrektorowi OUM  w Białymstoku z okazji  zaszczytnego Jubileuszu okolicznościową grafikę przedstawiającą budynek Głównego Urzędu Miar.

Więcej o organizacji i obchodach Światowego Dnia Metrologii oraz Jubileuszu 100 - lecia utworzenia administracji miar na ziemich Polski północno-wschodniej można przeczytać także na stronach:

Politechniki Białostockiej

Kuriera Porannego

Głównego Urzędu Miar

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Link do transmisji panelu dyskusyjnego

oraz link do kilku filmików:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSWFQy6lDc74Hm-C_4LE6VqedaA-mJta3

 • Tablica pamiątkowa
  Tablica pamiątkowa
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku OUM w Białymstoku
  Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku OUM w Białymstoku
 • Sadzenie świerków
  Sadzenie świerków
 • Fot. Piotr Awramiuk, Politechnika Białostocka - Wręczenie medali
  Fot. Piotr Awramiuk, Politechnika Białostocka - Wręczenie medali
 • Nadanie Honorowej Odznaki Województwa Podlaskiego
  Nadanie Honorowej Odznaki Województwa Podlaskiego
 • Fot. Piotr Awramiuk, Politechnika Białostocka - Wręczenie grawertonu
  Fot. Piotr Awramiuk, Politechnika Białostocka - Wręczenie grawertonu
 • Laureaci I edycji konkursu "METROLIGA"
  Laureaci I edycji konkursu "METROLIGA"
 • Fot. Piotr Awramiuk, Politechnika Białostocka - Słodkie uczczenie Jubileuszu
  Fot. Piotr Awramiuk, Politechnika Białostocka - Słodkie uczczenie Jubileuszu
do góry