Nawigacja

Aktualności

Dyrektor OUM w Białymstoku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

Autor : Grzegorz Trochimiak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

17 sierpnia 2021 r., w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski odznaczył dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku Mirosława Wnorowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności społecznej i związkowej. Uroczystość była również pretekstem do rozmowy o planach rozwojowych Urzędu.

Srebrny Krzyż Zasługi został przyznany Mirosławowi Wnorowskiemu przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 26 marca 2021 r. na wniosek Wojewody Podlaskiego. W uroczystości wręczenia odznaczenia wzięli udział również: przedstawiciel wojewody mazowieckiego – kierownik Delegatury Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego UW Marcin Grabowski, przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozelewski oraz kadra kierownicza OUM w Białymstoku.

Mirosław Wnorowski od 1984 r. nieprzerwanie pracuje w administracji miar. Przez wiele lat zabiegał o docenienie pracy polskich metrologów i pracowników podlaskiej służby miar poprzez zwiększanie nakładów na jej funkcjonowanie i rozwój miejsc pracy. W 2012 r. przeciwstawił się próbom likwidacji 44 urzędów miar przez ich prywatyzację w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Mirosław Wnorowski był inicjatorem powołania i współtworzenia Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach. Dziś, dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, pod kierownictwem Mirosława Wnorowskiego Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku osiąga bardzo dobre wyniki.

OUM w Białymstoku działa od stycznia 2019 roku, obejmując swoim zakresem działania województwo podlaskie oraz część mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Jego utworzenie było bardzo ważne dla podniesienia rangi urzędu i stopnia realizacji zadań z obszaru metrologii, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu, handlu i transportu oraz samych przedsiębiorców.

do góry