Nawigacja

Aktualności

Umowa o współpracy pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar w Białymstoku i Uniwersytetem w Białymstoku

Autor : Joanna Potrykus
Opublikowane przez : Marcin Gwoździej

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku rozpoczyna współpracę z trzecią uczelnią w północno-wschodniej Polsce.

W piątek 13 listopada 2020 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku została podpisana umowa intencyjna o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Okręgowym Urzędem Miar w Białymstoku. Dokument podpisany przez Rektora UwB prof. dr hab. Roberta W. Ciborowskiego, sygnowali: prof. dr hab. Joanna Karpińska - dziekan Wydziału Chemii UwB oraz p.o. Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku Mirosław Wnorowski. W uroczystości uczestniczyli również: prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz - członek Rady Uczelni i była dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego, dr hab. Aneta D. Petelska, prof. UwB - prodziekan ds. kształcenia i rozwoju, dr hab. Beata Kalska-Szostko - prodziekan ds. naukowych oraz dr Elżbieta Wołyniec - była prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB.

Podpisanie umowy intencyjnej jest pierwszym krokiem do wspólnego rozwiązywania praktycznych problemów, wymiany doświadczeń oraz aplikowania o dodatkowe środki finansowe w konkursach. Kooperacja realizowana będzie w różnorakiej formie, w tym szczególnie poprzez:

  • podejmowanie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
  • wymianie doświadczeń i bieżące doradztwo naukowo-techniczne w zakresie metrologii,
  • prowadzenie seminariów i wykładów oraz konferencji,
  • inicjowanie wspólnych działań promujących metrologię w szczególności w obszarze metrologii naukowej, prawnej i przemysłowej,
  • tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych do organizacji staży czy praktyk.

Nawiązana współpraca pozwoli na wykorzystywanie potencjału nauki, wspieranie transferu wiedzy i technologii pomiędzy sygnatariuszami porozumienia, a w późniejszym okresie, włączenie w tą wymianę również lokalnego przemysłu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Warto podkreślić, że podpisanie umowy z białostockim Uniwersytetem jest już trzecią tego typu inicjatywą i kontynuacją dotychczasowych działań podjętych przez p.o. Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku Mirosława Wnorowskiego mających na celu popularyzację metrologii. Wcześniej w czerwcu 2020 r. została podpisana umowa intencyjna o współpracy z Politechniką Białostocką i w sierpniu 2020 r. z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach.

do góry