Nawigacja

Aktualności

Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej

Autor : Joanna Potrykus
Opublikowane przez : Marcin Gwoździej

Z wielką radością chcielibyśmy poinformować, że 1 września 2020 r. obchodziliśmy jubileusz pięćdziesięciolecia pracy zawodowej Pana Zdzisława Jerzego Wąsowicza w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku.

Pan Zdzisław w naszym  Urzędzie pracuje więc ponad pół wieku. Pracę rozpoczął 1 września 1970 r. jako stażysta. Po odbyciu rocznego stażu objął obowiązki legalizatora w Obwodowym Urzędzie Miar w Białymstoku. Od 1 stycznia 1973 r. otrzymał awans na starszego legalizatora, a od 1 stycznia 1978 na inspektora. Praca w  ówczesnym Urzędzie wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie o czym świadczyć mogą wspomnienia Pana Zdzisława:

„ W latach siedemdziesiątych organizowane były tzw. Objazdowe Urzędy Miar, w Białymstoku również. Jechało się na dwa, trzy miesiące „w teren”, do miast powiatowych (zgłaszano przeważnie wagi różnych typów i ogromne ilości odważników żeliwnych, mosiężnych i porcelanowych) by użytkownicy narzędzi pomiarowych mieli bliżej do urzędu. W siedzibie objazdowego urzędu, zawsze znalazło się miejsce na rozstawienie łóżek polowych, by po trudach dnia pracy mogli na nich spocząć pracownicy: kierownik OUM i rzemieślnik. Szczególnie miło wspominam z tamtych czasów pana Czesława Jadaczko, który budził mnie rankiem słowami: ”Wstawaj Zdzisiu, napij się gorącej herbatki z cytryną”. Serwował również jajecznicę, sporządzoną z jaj kupionych na miejscowym rynku”

Od 1 stycznia 1982 r. otrzymał awans na starszego inspektora i w 1983 r. został delegowany do pracy w Libii, którą w ten sposób przywołuje w pamięci:

„W roku 1983 wyjechałem na pół roku do Ras Lanuf w Libii, by wraz z kolegami z resortu wzorcować ponad 50 zbiorników wielkopojemnościowych w arabskiej rafinerii. Nie użyto do tego ani kropli wody, zaś morze potu wylali legalizatorzy dokonujący pomiarów w upale 40 oC. Pod pływającym dachem temperatura dochodziła do 70 o Celsjusza!”

Od 1 września 1998 r. objął stanowisko kierownika pracowni masy, które piastował przez ponad dwadzieścia lat. Dzięki  jego osobistemu zaangażowaniu i pracy została utworzona w Obwodowym Urzędzie Miar w Białymstoku Pracownia Pomiarów Masy. W roku 2012 pracownia ta uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania wag nieautomatycznych elektronicznych.

Pan Zdzisław Wąsowicz organizował zespół ds. kontroli towarów paczkowanych, którym przez długi okres kierował.  Przez wiele lat zabiegał o rozwój polskiej administracji miar, o dodatkowe środki na jej utrzymanie i unowocześnienie. Był współinicjatorem utworzenia  Okręgowego Urzędu Miar.  Od 1 stycznia 2019 r.  pracował na stanowisku specjalisty, a od 1 kwietnia 2020 r. objął stanowisko głównego specjalisty, na którym pracuje po dziś dzień uczestnicząc w znacznym stopniu w kształtowaniu modelu pracy urzędnika. Stanowi wzór osobowy i źródło wiedzy oraz doświadczenia dla młodszego pokolenia pracowników - polskich metrologów.

W imieniu Dyrektora oraz pracowników Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, życzymy Panu Zdzisławowi Jerzemu Wąsowiczowi przede wszystkim zdrowia i pomyślności. Bardzo serdecznie dziękujemy za wile lat współpracy, mądrości i wsparcia.

  • List gratulacyjny
    List gratulacyjny
do góry