Nawigacja

Aktualności

Umowa o współpracy pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar w Białymstoku i Politechniką Białostocką.

Autor : Robert Pogorzelski
Opublikowane przez : Marcin Gwoździej

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku rozpoczyna współpracę z największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce, a mianowicie Politechniką Białostocką. We wtorek (30 czerwca 2020 r.) została podpisana umowa intencyjna pomiędzy Politechniką Białostocką i OUM w Białymstoku.

Podpisanie umowy intencyjnej jest pierwszym krokiem do wspólnego rozwiązywania praktycznych problemów, wymiany doświadczeń oraz aplikowania o dodatkowe środki finansowe w konkursach. Umowa umożliwia m. in. większą integrację OUM z studentami PB, którzy będą mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem Urzędu i zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu metrologii. Dokument sygnowali: Pan prof. dr hab. inż. Lech Dzienis rektor Politechniki Białostockiej oraz p.o. Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku Pan Mirosław Wnorowski w obecności gościa honorowego Pana dr hab. inż. Radosława Wiśniewskiego - Prezesa Głównego Urzędu Miar. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Pan dr hab. inż. Mirosław Świercz- prof. PB dziekan Wydziału Elektrycznego PB oraz Pan dr hab. inż. Roman Kaczyński- prof. PB dziekan Wydziału Mechanicznego PB.

Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek uczelnię techniczną bez metrologii. Każdy eksperyment wymaga pomiaru. Dlatego bardzo się cieszę, że doszło do tego porozumienia – powiedział Pan prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej przed podpisaniem umowy.

Ta intensywna współpraca ma być nie tylko w części badawczo-rozwojowej – u nas ona zmienia się w praktykę, w to, co robimy – podkreślił Pan dr hab. inż. Radosław Wiśniewski,prezes Głównego Urzędu Miar.  

Porozumienie otwiera płaszczyznę, której brakowało, płaszczyznę współpracy z nauką. W dalszej perspektywie będzie to współpraca z przemysłem, bo przecież nasze działania powinny być ukierunkowane na wspieranie przemysłu – dodał Pan Mirosław Wnorowski, p.o. Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.

Porozumienie zakłada m.in.:

  • świadczenie usług w zakresie prac naukowo – badawczych,
  • bieżące konsultacje i doradztwo naukowo – techniczne w zakresie metrologii,
  • przyjmowanie studentów Politechniki Białostockiej na zawodowe praktyki studenckie oraz współpraca przy realizacji prac dyplomowych,
  • inicjowanie wspólnych działań promujących wiedzę metrologiczną, w szczególności
  • w obszarze metrologii naukowej, prawnej i przemysłowej.

Umowa intencyjna został podpisana z inicjatywy Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.

do góry