Nawigacja

Czas w Polsce (CET)

00.00.0000
00:00:00

Topnews

II edycja programu „Polska Metrologia”

Nabór wniosków rozpocznie się 4 września 2023 roku.

Wspólne badania platformy stabilometrycznej z Politechniką Białostocką oraz Podlaską Policją

W dniu 19 lipca 2023 r., odbyły się wspólne badania platformy stabilometrycznej z Politechniką Białostocką, Podlaską Policją i OUM w Białymstoku. Na pomysł wpadł mgr inż. Karol Walesieniuk. Był to niejako temat pracy dyplomowej zakładającej rzeczywiste wykonanie opisywanego urządzenia. Okręgowy Urząd Miar był zaangażowany w projekt od samego początku poprzez badanie poprawności pomiarów realizowanych przez platformę oraz doradztwo techniczne. Okręgowy Urząd Miar - Laboratorium Masy - posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wzorcowanie wag elektronicznych – certyfikat AP 185. Jak podkreśla mgr Mirosław Wnorowski Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku: „Nasze zaangażowanie wynika z umowy, która jest zawarta pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar w Białymstoku a Politechniką Białostocką. Administracja miar jako typowy urząd techniczny jest zobligowany, ale też i otwarty na współpracę z naszą nauką, co w efekcie może przełożyć się na dalsze sukcesy, rozwój naszej metrologii, a przez to naszej przedsiębiorczości”.

Metrologia w mediach - Obiektyw 22.05.2023 r. godz. 16.30

Serwis informacyjny z dnia 22.05.2023 r. - relacja z uroczystości Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Metrologii wraz z finałem II edycji konkursu METROLIGA. Rozmowa z Gościem Dnia - Panem Dyrektorem Mirosławem Wnorowskim od godz. 16:32:12

Metrologia w mediach - Obiektyw 20.05.2023 r. godz. 18.30

Serwis informacyjny z dnia 20.05.2023 r. - relacja na żywo od godz. 18:33:15

Metrologia w mediach - TVS24 Suwalszczyzna z dnia 16.05.2023 r.

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej do oceny zgodności wag

Na podstawie wniosku z dnia 18 listopada 2022 r. Minister Rozwoju i Technologii decyzją Nr 11/A z dnia 14 grudnia 2022 roku udzielił Okręgowemu Urzędowi Miar w Białymstoku autoryzacji. Zakres autoryzacji zgodny z ww. decyzjami został notyfikowany Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE, a zgłoszony zakres został ostatecznie zaakceptowany i opublikowany przez Komisję w wykazie jednostek notyfikowanych NANDO w dniu 24 kwietnia 2023 r., a jednostka otrzymała numer 2969.

Aktualności

do góry